Kursy motorowodne w Bydgoszczy

Organizujemy szkolenie, na uprawnienia sternika motorowodnego z egzaminie państwowym. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną, które są realizowane według naszego autorskiego programu, powstałego w oparciu o wymagania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkolenie jest prowadzone przez instruktorów, posiadających doświadczenie w przekazywaniu wiedzy kursantom. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na przystani klubu motorowodnego MORS w Bydgoszczy przy ul.Witebskiej – barka ELLA. Do zajęć praktycznych na wodzie wykorzystujemy łódź typu RYBITWA z silnikiem SUZUKI 40. OPIS KURSU: Uczymy się teorii w trybie indywidualnym , kursant otrzymuje płytę edukacyjną do samodzielnej nauki w domu , dlatego wstępnie należy obowiązkowo indywidualnie przygotować się z materiałów szkoleniowych . Zapewniamy weekendowe konsultacje z instruktorem w małych grupach. Zajęcia praktyczne na wodzie w grupach 3 osobowych.

adres strony: http://www.bydgoskiwodniak.witryna.info/